Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kamėjinis stiklas

Daugiasluoksnis stiklas, kuriuo imituojamos kamėjos. Viršutinis stiklo sluoksnis šviesesnis arba baltas, apatinis - tamsus, jame išryškėja šviesaus stiklo figūrinė scena arba ornamentinis motyvas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas,red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 181.

Termino atitikmuo užsienio kalba

cameo glass anglų kalba

Art & Architecture Thesaurus Online,http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=glass&logic=AND&note=&subjectid=300181908 (žiūrėta 2011 08 18).