Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ikonoklazmo laikotarpis

Šiuo laikotarpiu Bizantijos imperijoje vyko šventųjų paveikslų naikinimas. Kristaus atvaizdą, Evangelijos scenas pakeitė dekoratyvūs motyvai, neturintys siužetiškumo užuominų, kryžiai. Dekoratyviniame mene pastebima islamo meno įtaka.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3, p. 268.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Europos dailės istorija, sud. G. Jankevičiūtė ir kt. Kaunas: Šviesa, 1995, p. 42; Universalus meno žodynas: nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 205.

Šalutiniai terminai

ikonoklastų laikotarpis lietuvių kalba

Europos dailės istorija,sud. G. Jankevičiūtė ir kt. Kaunas: Šviesa, 1995, p. 42.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Iconoclastic anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Christian&logic=AND&note=&subjectid=300106792 (žiūrėta 2010 12 10).