Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  džingulis

Vienašakė, dvišakė arba trišakė lazda, išpjauta dažniausiai iš putino ar diemedžio ant kurios pakabinamas varpelis. Lazda išpuošiama rūtomis, kaspinais, juostomis. Džingulis – vestuvių kvieslio įrankis. Stuktelėjus lazda į grindis ar lubas, bildesį palydi varpelio skambesys ar geležėlių žvangesys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 16

Šalutiniai terminai

džinguliai; kvieslė; kvietka; maršelga lietuvių kalba

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 16