Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  indo rankena

Atsikišusi indo dalis paimti, laikyti.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=components&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300024927 (žiūrėta 2011 04 19).

Termino atitikmuo užsienio kalba

handle anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=components&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300024927 (žiūrėta 2011 04 19).