Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Hamburgo kultūra

Tai archeologinė vėlyvojo paleolito kultūra, išskirta G. Schwanteso 1933 m. ir kilusi nuo toponimo – Hamburgo miesto pavadinimo. Kultūra apima šiaurės rytų Prancūziją, Belgiją, Nyderlandus, šiaurės ir vidurio Vokietiją, Lenkiją ir Lietuvą. Hamburgo kultūra išskiriama pagal antgalius su peteliais ir Havelte tipo įkotinius antgalius, Zinken tipo rėžiklius bei iš taisyklingų skelčių pagamintus gremžtukus. Stovyklavietės datuojamos apie 12500–11500 m. nuo mūsų dienų.

Termino šaltinis (-iai):

Girininkas A.,Lietuvos archeologija. Akmens amžius, Vilnius, 2009, t. 1, p. 27.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1653 (žiūrėta 2011 01 24).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Hamburgian; Hamburg culture anglų kalba
Гамбургская культура rusų kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1653 (žiūrėta 2011 01 24).

Hamburger Kultur vokiečių kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1653 (žiūrėta 2011 01 24).