Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  iltis (-ys)

Žinduolio iltis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, 2011 01 31.

Termino atitikmuo užsienio kalba

canine tooth; cuspids; dogteeth; fang anglų kalba

Wikipedia, the Free Encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Canine_tooth (žiūrėta 2013 03 07).