Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ledas

Kieto (kristalų) pavidalo vanduo.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas,http://www.lrs.lt/pls/tb/tb.search (žiūrėta 2011 11 07).

Termino atitikmuo užsienio kalba

ice anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas,http://www.lrs.lt/pls/tb/tb.search (žiūrėta 2011 11 07).