Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nucotino kalnai

Kalnai JAV, Aliaskoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai. Amerika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 283.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Nutzotin Mountains anglų kalba

Pasaulio vietovardžiai. Amerika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 283.