Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  sezanizmas

XX a. I pusės modernistinės tapybos tendencija, postimpresionizmo atmaina. Būdinga paprasta, logiška kompozicija, aiškus, konstruktyvus piešinys, subtiliai graduota spalva. Remtasi tapytojo Paulio Cézanne'o kūrybine sistema, derinti kitų krypčių elementai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 380.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Cezannism anglų kalba

Harrison, Ch.,Art in theory, 1900 - 2000 : an anthology of changing ideas, Malden, Mass: Blackwell, 2009, p. 506.

cézannisme prancūzų kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 380.