Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  žakardinis audimas

Audimas žakardinėmis staklėmis. Žakardo aparatas kilnoja pavienius matmenų siūlus ar nedideles jų grupeles, todėl galima išausti sudėtingus raštus. Gaunami paprastieji (vienasluoksniai) arba sudėtingi (daugiasluoksniai, pūkinio paviršiaus, ažūriniai ir kt.) audiniai. Lietuvoje šiuo būdu imta austi XIX a. 2 dešimtmetyje.

Termino šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 426; Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 456.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 426–427; Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 456–457.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Jacquard weaving anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 426.