Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Meno pasaulis

XX a. pr. rusų dailininkų draugija. Jungė Peterburgo ir Maskvos dailininkus, jų kūryboje susipynė moderno, simbolizmo, neoromantizmo, neoklasicizmo apraiškos. Tapyboje plėtotos istorinės, mitologinės temos, peizažo žanras. Iniciatoriai – A. Benua, S. Diagilevas, draugijai priklausė L. Bakstas, I. Bilibinas, A. Golovinas, J. Lansere, A. Ostroumova-Lebedeva, N. Rerichas, Z. Serebriakova, K. Somovas, M. Dobužinskis, su jais bendravo M. K. Čiurlionis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 268.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Mir Iskusstva; World of Art; World of Art Movement anglų kalba
мир искусства rusų kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 268.