Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Halštato amžius

Halštato (Hallstatto) kultūra 750–450 pr. Kr. paplito Vidurio ir Vakarų Europos šalyse ir Balkanų pusiasalyje. Priskiriama keltams. Susiklostė dab. Aukštutinėje Austrijoje ir Bavarijoje, vėliau paplito Šveicarijoje, Prancūzijoje, Reino sr. ir Anglijos dalyje. Žmonės vertėsi žemdirbyste, gyvulininkyste, amatais, prekyba, kasyba. Mokėjo apdoroti geležį. Menui būdinga bronzos amžiaus tradicija: moliniai indai, žalvariniai diržai puošti ornamentais ir piešiniais, dirbinius pradėta dekoruoti, raižyti simetriškais geometriniais raštais.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 363.

Šalutiniai terminai

Hallstatto kultūra lietuvių kalba

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 363.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Hallstatt anglų kalba