Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ožragis

Lietuvių liaudies muzikos instrumentas, lūpinis arba liežuvėlinis aerofonas, gaminamas iš tuščiavidurio ožio rago. Būna su 2–5 skylutėmis pirštams arba be jų. Turi pūstuką (kartais pūstuko vietoje įstatomas birbynės kandiklis). Ožragis buvo piemenų susižinojimo priemonė, kerdžiaus instrumentas, juo grojama per vestuves ir kitokius susibuvimus.

Termino šaltinis (-iai):

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 41.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 41; Baltrėnienė M., Apanavičius R., Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 130–134.

Šalutiniai terminai

ragas; tirlitas lietuvių kalba

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 130.