Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tabalai

Lietuvių liaudies muzikos instrumentas – viena, dvi, trys sausos uosio ar klevo lentos su galuose išgręžtomis skylėmis virvėms įverti (kartais lenta pakeičiama metalo gabalu). Lentos pakabinamos ant medžio, prie klėties ar pirties. Tabalams mušti padaromi du ilgoki brūkliai. Garsas trumpas, sausas, labai skardus. Daugiausiai atliekami įvairūs ritminiai signalai. Tabalais būdavo išgenama banda, panešama apie gaisrus ir kitas nelaimes, šaukiamos sueigos, kviečiama į pirtį

Termino šaltinis (-iai):

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 20

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 20–21