Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ožkų vilna

Pluoštas iš primityviųjų veislių ožkų plaukų.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, Kaunas: Technologija, 2001, p. 241.

Termino atitikmuo užsienio kalba

goat wool anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://www.collectionstrust.org.uk/bmmat/mathesg.htm#834 (žiūrėta 2011 08 25).