Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tabako lapas

Bulvinių šeimos iš Vidurio ir Pietų Amerikos kilusio augalo lapas. Turi nikotino, todėl naudojamas rūkalams gaminti.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2010 08 19).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, t. 30, p. 262.

Termino atitikmuo užsienio kalba

tobacco leaf anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://www.collectionstrust.org.uk/bmmat/mathest.htm#1925 (žiūrėta 2010 02 06).

Tăbācum lotynų kalba