Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Abejučių piliakalnis

Adresas: Švenčionių rajono savivaldybė, Abejučiai