Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vadagių piliakalnis

Adresas: Mažeikių rajono savivaldybė, Vadagiai

Šalutiniai terminai

Pilalės kalnas lietuvių kalba