Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaičių piliakalnis

Adresas: Šilalės rajono savivaldybė, Vaičiai

Šalutiniai terminai

Pilalė, Švedkalnis lietuvių kalba