Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Fustės kalnai

Kalnai Meksikoje, Koahuilos valstijoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai. Amerika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 121.