Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  abreviatūra

Santrumpa, sudaryta iš sudėtinio pavadinimo žodžių vienos ar kelių pirmųjų raidžių (pvz., VU – Vilniaus universitetas).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Knygotyra: enciklopedinis žodynas, red. S. Dubauskas [ir kt.], Vilnius: Alma littera, 1997, p. 11.