Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  urna

Indas mirusiojo pelenams laikyti. Daroma iš medžio, molio, akmens, brangiųjų metalų, įvairiai puošiama. Dedama į kapą, laikoma kolumbarijuose, namuose, šventovėse.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 436.

Termino atitikmuo užsienio kalba

cremation urn; ash urn; cinerary urn; funerary urn; mortuary jar; sepulchral urn anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Onlinehttp://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=urn&logic=AND&note=&subjectid=300124808 (žiūrėta 2013 03 22).