Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vėlyvasis kolonijinis stilius

Kolonijinis stilius neteko regioninių bruožų, jį pakeitė Europos neoklasicizmo atmaina – federalinis stilius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 209.

Šalutiniai terminai

federal period anglų kalba

O'Neill J. M., Making colonial furniture : instructions and diagrams for 24 projects, Mineola, N.Y. : Dover Publications, 1997, p. 7.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Late American Colonial style anglų kalba