Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  daugialypė terpė

Skaitmeninės bylos (rinkmenos, failai), kuriose informacija pateikiama įvairiais formatais, t. y. kai bendrai naudojama keletas mišrių terpių: teksto, garso, grafikos, muzikos, vaizdo, interneto (interaktyvumo). Šiuo metu daugialypė terpė naudojama versle, mene, mokymo procese, pramogose, reklamoje ir kt., visur, kur reikia vizualizacijos pagalba padidinti perteikiamos informacijos suprantamumą ar emocinį poveikį, kurį pajaučiame per emocinį smegenų stimuliatorių. Ji dar vadinama multiterpe

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Vikipedija, Laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Daugialyp%C4%97_terp%C4%97 (žiūrėta 2011-09-12).

Šalutiniai terminai

įvairialypė terpė; multimedija; multiterpė lietuvių kalba

Vikipedija, Laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Daugialyp%C4%97_terp%C4%97 (žiūrėta 2011-09-12); Valstybinė kalbos komisija, http://www.vlkk.lt/lit/2097 (žiūrėta 2011-09-15).

Termino atitikmuo užsienio kalba

multimedia anglų kalba

Vikipedija, Laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Daugialyp%C4%97_terp%C4%97 (žiūrėta 2011-09-12).