Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įsigaliojo Pirmasis Lietuvos Statutas – rašytinės teisės normų sisteminis rinkinys

Jis teisiškai įformino valstybės santvarką, valdžios ir valdymo organus, teisingumo ir teisėtvarkos sistemą, privilegijuotą bajorijos padėtį, pradėjo valstybės žemių partikuliarizmo teisinį likvidavimą.