Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dž. Bušas išrinktas JAV prezidentu

Šias pareigas jis ėjo 1989–1993 m.