Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Diphasiastrum complanatum

Smulkiųjų rūšių grupė.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos raudonoji knyga, Vilnius: Lututė, 2007; Vikipedija. Laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Augalai (žiūrėta 2011 m. gruodžio mėnesį).