Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  standusis diskas (kompiuterio dalis)

Duomenų laikmena, sudaryta iš daugelio disko plokštelių. Svarbiausia duomenų laikmena, naudojama šiuolaikiniuose kompiuteriuose.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 03 05).

Šalutiniai terminai

kietasis diskas lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

hard disk; hard-disk; hard disc anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=components&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300266292 (žiūrėta 2012 03 05).