Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  fuchtelis

Grūdų valymo ir rūšiavimo mašina. Turi įpylimo angą, du sietus (apatinį ir viršutinį) ir ventiliatorių. Per įpylimo angą grūdai patenka į ventiliatoriaus sukeltą oro srovę. Lengvos priemaišos ir neprinokę grūdai išpučiami oro srove, sunkesnės kartu su grūdais patenką ant viršutinio sieto, kuris sulaiko didesnes priemaišas. Grūdai išbyrėję pro viršutinį sietą patenka ant apatinio sieto, pro kurį išbyra smulkios priemaišos, o grūdai nuslysta į mašinos galą. Fuchtelis sukamas rankomis arba elektriniu varikliu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6, p. 277.

Šalutiniai terminai

fuktelis lietuvių kalba

Lietuvių etnografijos bruožai, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p. 86.