Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  didinamasis stiklas

Optinis įtaisas mažiems daiktams įžiūrėti, stebėti ir matuoti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 05).

Šalutiniai terminai

lupa

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 05).

Termino atitikmuo užsienio kalba

hand magnifier; loupe; magnifying glass; magnifying lens anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 05).