Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  dvasininko juosta

Juosta sutanai sujuosti. Dėvima katalikų ir kai kurių protestantų dvasininkų. Jos spalvos priklauso nuo rango: kunigai juosiasi juoda, kardinolai – raudona, vyskupai, arkivyskupai – violetine, popiežius – balta juosta. Jos galuose gali būti išsiuvinėti herbai, kraštus puošia kutai ar spurgai.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Clerical_clothing (žiūrėta 2010 10 29).

Termino atitikmuo užsienio kalba

fascia anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Clerical_clothing (žiūrėta 2010 10 29).