Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vadelės

Pakinktų dalis iš virvės ar šikšnos arkliui valdyti važiuojant ar dirbant ūkinius darbus.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas, http://www.jok.lt/index.php?/Jojimas-jojimo-pradziamokslis/arklininkystes-terminu-aiskinamasis-zodynas/Page-4.html (žiūrėta 2012 06 14).