Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  D. Fo spektaklio „Anarchisto mirtis“ premjera

D. Fo. „Anarchisto mirtis“. 2 dalių spektaklis. Iš italų k. vertė A. Gudaitis. Rež. R. Vilkaitis, dail. A. Jacovskis, komp. F. Latėnas. Valstybinis jaunimo teatras.
Beprotis – A. Šurna; kiti: R. Vilkaitis, F. Jakšys, S. Sipaitis, V. Taukinaitis, G. Žalėnas, D. Mertinas, D. Overaitė, B. Didžgalvytė, J. Aniulytė, D. Brenciūtė, J. Matekonytė, I. Tamošiūnaitė, S. Ramelis, J. Vaitiekaitis, G. Girdvainis V. Podolskaitė, R. Kazlas, G. Storpirštis, P. Budrys, D. Kazlauskas, L. Štrimaitytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.