Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  T. S. Elijoto spektaklio „Žmogžudystė katedroje“ premjera

T. S. Elijotas. „Žmogžudystė katedroje“. Poetinė drama. Iš anglų k. vertė K. Platelis. Spekt. meno vad. J. Vaitkus, rež. O. Kesminas, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. M. Urbaitis, chorm. A. Celiešius, jud. mok. Z. Dulinskienė, rež. pad. M. Jusčius. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Arkivyskupas Tomas Beketas – S. Siparis, S. Kubilius; Gundytojai – T. Vaisieta, V. Tomkus, A. Zigmantavičius, Rimeikis; Kunigai – R. Bučius, V. Kaniušonis, S. Balandis, L. Noreika, A. Sakalauskas; Kenterberio choro giedotojos – D. Anevičiūtė, N. Bulotaitė, G. Ciplinskaitė, J. Dapkūnaitė, R. Kirkilionytė, D. Lialytė, I. Lileikytė, D. Michelevičiūtė, R. Paliukaitytė, R. Svinkūnaitė, E. Šakalytė, E. Tulevičiūtė, G. Vaisietaitė, J. Vilūnaitė; Riteriai – R. Ramanauskas, R. Rimeikis, T. Vaisieta, A. Zigmantavičius; Pasiuntinys – A. Bružas, A. Rūkas; Palydovai – E. Braziulis, M. Jusčius, O. Laniauskas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.