Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  D. M. Berio spektaklio „Piteris Penas“ premjera

D. M. Beris. „Piteris Penas“. 2 dalių pjesė. Iš anglų k. vertė L. Vanagienė. Rež. I. Bučienė, dail. V. Idzelytė, komp. F. Latėnas, choreogr. V. Brazdylis, rež. pad. V. Petkevičienė. Valstybinis jaunimo teatras.
Piteris Penas – M. Karbauskis, A. Kazanavičius; Darlingų šeima: Misteris Darlingas – D. Duškinas, G. Žalėnas; Misis Darling – I. Kriauzaitė, R. Veberytė; Jų vaikai: Vendė – D. Šilkaitytė, N. Varnelytė; Džonas – R. Vitkaitis; Maiklas – R. Lazauskaitė; Nena, šuo – D. Butkus; Laivo įgula: Kapitonas Džezas Kablys – S. Bareikis, A. Storpirštis; Bocmanas – S. Sipaitis, V. Taukinaitis; Džentelmenas Plikšis – F. Jakšys; Gražuolis Čeko – A. Grašys, J. Jaruševičius; Šlepetė – D. Mertinas; Bilas Butelis – R. Karvelis; Mulkis-Puodlaižys – K. Dapkus; Indėnės – D. Brenciūtė, Ž. Jančiauskaitė, G. Jaraminaitė, I. Kartašova, K. Kazlauskaitė, I. Kriauzaitė, D. Kuodytė, L. Štrimaitytė, I. Tamošiūnaitė, R. Veberytė; Dingę berniukai, neprilygstama Piterio Peno kompanija – Muzikos akademojos Vaidybos katedros studentai: P. Bertašavičius, D. Butkus, J. Gedvilaitė, M. Karbauskis, K. Kavaliauskas, A. Kazanavičius, S. Tumas, S. Viltrakis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.