Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Erlicko spektaklio „Pakeleivingi“ premjera

J. Erlickas. „Pakeleivingi“. 2 dalių kriminalinis tango. Rež. R. Rimeikis, dail. G. Kličius, komp. A. Martinaitis, rež. asist. M. Jusčius. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.