Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Strindbergo spektaklio „Kuri stipresnė“ premjera

A. Strindbergas. „Kuri stipresnė“. Vertė ir redagavo V. Palčinskaitė. Rež. J. V. Tūras, dail. M. Jacovskis, komp. K. Mašanauskas. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Ponia Y – E. Aukštakalnytė; Ponia X – R. Misevičiūtė; Oficiantas – D. Kazlauskas, L. Raudonis, S. Sipaitis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.