Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įsteigta viešoji įstaiga „Teatriukas“

1998 09 24 įregistruota viešoji įstaiga „Teatriukas“.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.