Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. Kivastiko spektaklio „Romas ir Arūnas“ premjera

M. Kivastikas. „Romas ir Arūnas“. Vienos dalies spektaklis. Iš estų k. vertė H. Aderis. Rež. R. Ramanauskas, dail. J. Paulėkaitė, komp. G. Sodeika. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena, nuo 2000 12 08 – Didžioji salė.
Vaidina: R. Ramanauskas, A. Sakalauskas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.