Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Nikolajo spektaklio „Būk vyras, Čelestino!“ premjera

A. Nikolajis. „Būk vyras, Čelestino!“. 2 dalių komedija. Vertė V. Sirijos Gira. Rež. J. V. Tūras, dail. M. Jacovskis, komp. G. Puskunigis, rež. pad. I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Čelestino – D. Kazlauskas, A. Kazanavičius; Motina – I. Kriauzaitė, D. Storyk; Diana – E. Aukštakalnytė, N. Varnelytė, R. Marazaitė; Alberto – A. Bialobžeskis; Matėja – K. Kazlauskaitė; Trakvilis – S. Sipaitis, A. Šurna; Pasiuntinys – R. Karvelis; Amelija – L. Budzeikaitė, A. Pukelytė, D. Šilkaitytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.