Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  T. Viljamso spektaklio „Piknikas“ premjera

T. Viljamsas. „Piknikas“. 2 dalių spektaklis. Iš anglų k. vertė L. Jonušys. Rež. A. Latėnas, dail. N. Gultiajeva, komp. F. Latėnas, rež. pad. B. Jaruševičienė. Valstybinis jaunimo teatras.
Dorotėja – A. Pukelytė; Bodė – A. Bendoriūtė; Helena – K. Ovčinikaitė; Mis Gliuk – M. Vabalaitė, E. Zizaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.