Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Murelo spektaklio „Memuarai“ premjera

J. Murelas. „Memuarai“. 2 dalių pjesė. Vertė N. R. Chijenienė. Rež. D. Tamulevičiūtė, dail. J. Paulėkaitė, muz. apipav. F. Latėno, rež. pad. I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Sara – N. Gelžinytė; Pitu – R. Kazlas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.