Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  lovinė čerpė

Pusiau cilindriškos formos čerpė. Būna dviejų tipų: apatinė su pakaba (vad. vienuolė) ir viršutinė gaubiamoji (vad. vienuolis).

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, p. 319.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Antel O., Stogo čerpės ir čerpių stogai, Švedijos valstybinis kultūros vertybių apsaugos departamentas, 1998, http://www.kpd.lt/failai/u1/Cerpiu_Stogai.pdf (žiūrėta 2011 01 05).

Šalutiniai terminai

vienuolis; vienuolė lietuvių kalba

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, p. 319.

vienuoliškoji čerpė lietuvių kalba

Antel O.,Stogo čerpės ir čerpių stogai, Švedijos valstybinis kultūros vertybių apsaugos departamentas, 1998, http://www.kpd.lt/failai/u1/Cerpiu_Stogai.pdf (žiūrėta 2011 01 05).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Spanish tile; mission tile; imbrex; scale moulding; monk; nun anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=tile&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300010719 (žiūrėta 2011 01 06); Kitkauskienė L., Kitkauskas N., Anglų-lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas, Vilnius: Technika, 2004, p. 207.