Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  hamakas

Pakabinamas audinio ar tinklo gultas poilsiui.

Termino šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, red. A. Vitkauskas, Kaunas: Technologija, 2001, p. 120.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, red. A. Vitkauskas, Kaunas: Technologija, 2001, p. 120; Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=hammock&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300134616 (žiūrėta 2011 08 04).

Termino atitikmuo užsienio kalba

hammock anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=hammock&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300134616 (žiūrėta 2011 08 04).