Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  abonementas (dokumentas)

Dokumentas, suteikiantis teisę tam tikram laikui kuo nors naudotis.

Termino šaltinis (-iai):

Raguotienė G., Žodžiai apie knygą, Vilnius: Vyturys, 1998, p. 7.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Raguotienė G., Žodžiai apie knygą, Vilnius: Vyturys, 1998, p. 7–8.