Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  nuostatai (LDK aktų tipas)

XV–XVI a. LDK teisinių aktų tipas, teisinę galią įgaudavęs kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Ponų Tarybos nutarimas.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 16, p. 606.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 16, p. 606.