Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  nuostatai (normatyvinis teisės aktas)

Normatyvinis teisės aktas, kuriuo nustatomi organizacijos, jos darbuotojo veiklos, administracinių procedūrų vykdymo, viešųjų renginių organizavimo teisiniai pagrindai. Organizacijos nuostatai reglamentuoja tarptautinės, valstybinės ar visuomeninės institucijos, įstaigos, organizacijos, jos padalinio, vienarūšių institucijų, įstaigų, organizacijų sistemos teisinį statusą, vidinę struktūrą, funkcijas, kompetenciją, veiklos organizavimą, finansavimą ir kontrolę, teisinius santykius su kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis ir piliečiais. Pareiginiai nuostatai yra organizacijos vidaus dokumentas, kuris nustato tam tikras pareigas einančio darbuotojo ar valstybės tarnautojo priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarką, kvalifikacinius reikalavimus, darbo funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 16, p. 606.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 16, p. 606.