Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  nutarimas

Kolegialios valstybės valdymo institucijos ar nevyriausybinės organizacijos valdymo aukščiausios institucijos (pvz., universiteto senato) teisės aktas, priimamas jos narių balsų dauguma. Nutarimais įgyvendinami įstatymai, statutai, nuostatai ar vykdomas einamasis valstybės ar organizacijos gyvenimas.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 16, p. 626.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 16, p. 626.