Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vadovas (knyga)

Informacinis leidinys, kuriame pateikiamos trumpos mokslinio, gamybinio ar taikomojo pobūdžio žinios, išdėstytos skaitytojams lengvai suprantama abėcėline, sistemine ar chronologine tvarka.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Knygotyra: enciklopedinis žodynas, red. S. Dubauskas [ir kt.], Vilnius: Alma littera, 1997, p. 378.