Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vadovėlis

Pagrindinis rašytinis mokymosi šaltinis, kuriame pateikiamas mokomojo dalyko programos numatytas turinys. Vadovėliams keliami tam tikri metodologiniai, didaktiniai, psichologiniai, higieniniai ir techniniai reikalavimai, rengiamos rekomendacijos, kaip jais turėtų naudotis mokytojai ir mokiniai.

Termino šaltinis (-iai):

Knygotyra: enciklopedinis žodynas, red. S. Dubauskas [ir kt.], Vilnius: Alma littera, 1997, p. 378.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2011 10 25).

Termino atitikmuo užsienio kalba

manual anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas,http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.result (žiūrėta 2011 10 25).